• Вашите любими продукти
    Няма нищо в любими...
   • 0897 706054
   • Условия за ползване

    Общи Условия

     

    Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “Фор Фемили” ЕООД, ЕИК: 204320284, от една страна, и лицата, ползващи електронния магазин, намиращ се на интернет адрес https://www.4family.bg/ от друга страна.
    Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършват регистрация на интернет адрес https://www.4family.bg/. При използване на сайта лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия. С натискането на всеки един бутон, линк или обект, разположени на страниците на интернет адрес https://www.4family.bg/, лицата, които ползват сайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

     

    Основни понятия

    Общи условия – означава настоящите Общи условия.
    Доставчик – означава търговско дружество "Фор Фемили" ЕООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 204320284, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Обиколна" 56, тел.: 0897706054, e-mail: info@4family.bg
    Сайт– означава интернет адрес https://www.4family.bg/
    Потребител– всички лицата, ползващи и посещаващи Електронния магазин - https://www.4family.bg/.
    Потребителски профил – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му.
    Стока/и – означава продукт/и предлагани от Доставчика чрез Електронния магазин.
    Поръчка– заявката на Потребителя за определени избрани от него Стоки, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките.
    Цена на Стоката – означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност. В цената не се включват разходите за доставка.


     
    Предмет

    "Фор Фемили" ЕООД продава и доставя на Потребителя предлаганите в https://www.4family.bg/ и поръчани от него стоки след отправяне на заявка и плащане на съответната цена, при стриктно спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия.

     

    Регистрация

    1. Електронният магазин може да се разглежда от посетители свободно, без регистрация.
    2. Регистрацията се извършва чрез попълване на онлайн регистрационна форма от Потребителя. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна и актуална информация при попълване на регистрационната форма. При регистрацията Потребителят  се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. Необходими за изпълнението и доставката на поръчката, лични данни са име и фамилия, телефон и e-mail за връзка, адрес за доставка.
    3. При регистрацията си в Сайта Потребителят посочва потребителско име и парола за достъп до Потребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своето потребителско име и парола, както и за действия на трети лица със същите. Потребителят следва да приключва всяка сесия в Потребителския профил с изход от него, с оглед сигурност и опазване на данните. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени потребителско име и/или парола, Потребителят следва да уведоми Доставчика незабавно, с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Потребителския профил.
    4. С извършване на регистрацията и създаването на Потребителски профил, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията и съответно променил/допълнил впоследствие, да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика за целите, посочени в Общите условия.
    5. След успешна регистрация Потребителят получава e-mail от Доставчика с потвърждение за извършената регистрация на Сайта.
    6. Потребителският  профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови Поръчки, възможност за отказ от информационни съобщения, брошури, бюлетин и др. подобни.
    7. Потребителски профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на Потребителя.

     

    Стоки и Поръчки

    1. Електронният магазин приема Поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден. Потребителят има право да поръчва всички Стоки, посочени в Сайта. При извършване на Поръчка Потребителят има право да избере вида на Стоките, размера и цвета, да въведе желаното количество.
    2. Към всяка Стока е предоставена информация относно Цената, основните характеристики и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката.
    3. Всички посочени на Сайта цени са в български лева и с включен ДДС. Доставчикът има право да променя цените, посочени в Сайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
    4. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристики на Стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.
    5. Всяка избрана Стока се слага във виртуална количка на Потребителя. До потвърждаване на Поръчката, Потребителят може да преглежда и променя поръчваните Стоки, количества и другите данни, свързани с конкретната поръчка.

    6. Поръчката се извършва, чрез спазване на следните основни технически стъпки:
    •Преглед на предлаганите Стоки;
    •Добавяне на Стока във виртуалната количка на Потребителя - осъществява се чрез бутона „Добави в количката“. За избор на още стоки за пазаруване се натиска бутона „Продължи да пазаруваш“. Във всеки един момент от пазаруването Потребителят може да провери количката си и да коригира съдържанието й. След приключване на пазаруването се уверете, че избраните продукти са в желания размер, цвят и количество. Ако всичко е наред е необходимо да натиснете бутона „Поръчай“.
    •Вход/Регистрация на нов потребител - Вход при условие че сте регистриран потребител. Регистрация на нов клиент при изпращане на поръчката - трябва да попълните личните данни и да сложите отметка най-отдолу на реда на Регистрация. Там трябва да си изберете потребителско име и парола и след това да натиснете бутона „Продължи“. ;
    •Потвърждение на начин на плащане;
    •Въвеждане на адреса за доставка/офис на куриер;
    •Финализиране на Поръчката - С последващо натискане на бутона "Поръчай" Потребителят заявява, че е прочел и е съгласен с настоящите Общи Условия.  При финализиране на Поръчката и потвърждаването й от Потребителя, последният се задължава да заплати Цената на Поръчката и цената на Доставката.

    7. След финализиране и потвърждаване на Поръчката от Потребителя системата на Електронния магазин изпраща автоматично информационен e-mail, който потвърждава получаването на Поръчката в системата на Доставчика.
    8. Доставчикът ще поиска допълнително потвърждение на поръчката на посочения от Потребителя телефон за връзка. В случай, че Потребителят е дал неверен или неактуален телефон за връзка или Потребителят откаже да предостави изискваната от Доставчика информация/потвърждение, Поръчката автоматично се отменя с или без допълнително уведомление на Потребителя.

     

    Доставка

    1. След потвърждаване на Поръчката, тя ще бъде доставена от куриерска фирма Еконт в рамките на 1-2 работни дни. Поръчки получени до 16:00ч през седмицата се обработват същия ден и се доставят на следващия, след този час заявките се обработват на следващия ден. Събота поръчки направени до 11:00ч се изпълняват същия ден. Доставките се извършват до офис на Еконт или до желания от Потребителя адрес. 

    2. Цената на Доставката се определя в зависимост от теглото на Поръчката и мястото на доставка съгласно тарифата на куриерската служба. Конкретната стойност на доставката се калкулира при извършване на Поръчката.
    3. Доставчикът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера/превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от Доставчика обстоятелства.

     4. При извършване на доставката Стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на явни недостатъци, липси на Стока и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи (напр. нарушена цялост на опаковката или други подобни; липсваща касова бележка/фактура), Потребителят незабавно информира лицето извършващо доставката, за което се съставя протокол. В допълнение Потребителят незабавно уведомява Доставчика на e-mail info@4family.bg. Ако Потребителят не направи това, Стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че Стоката му е доставена с явни недостатъци, липса на Стока и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез Електронния магазин стоки се извършват по правилата на Закон за защита на потребителите, като в допълнение Потребителят следва да уведоми Доставчика на e-mail info@4family.bg или на 0897706054 за всяка рекламация, прилагайки съответната фактура/касова бележка за закупените Стоки или посочвайки нейният номер и дата.
    5. При предаване на доставената Стока Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите Стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но приема Стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка/офис на куриер.

     

    Плащане

    Начина на плащане, който Доставчикът предлага е наложен платеж. Потребителят плаща на куриера стойността на Стоката/е, както и стойността на доставката при получаване на Поръчката.

     

    Отказ от договор от разстояние. Връщане на стока

    1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Потребител който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя. Условията, при които връщането се извършва са:
    •Потребителят предварително да уведоми Доставчика на e-mail: info@4family.bg че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние;
    •Да не е нарушена търговският вид на стоката, както и да не е нарушена целостта на стоката,  да няма следи от употреба (пране, гладене, носене); Закупено бельо не се връща от хигиенни съображения.
    При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми.

    2. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното повреждане се носи изцяло от Потребителя.
    3. В случай че Потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, Доставчикът се задължава да му възстанови Цената на Поръчката, в законоустановения 14-дневен срок. Сумата на Поръчката се възстановява по банков път. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно.

     

    Лични данни

    1.С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има достъп до информацията попълнена/подадена при регистрацията на Потребителския профил и/или поръчването на Стоки.
    2. Доставчикът е администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът може да обработва предоставените лични данни, за следните цели: установяване на контакт с Потребителите; управление и доставка на Поръчките. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните ви данни за посочените цели, Доставчикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които си сътрудничи (в т.ч. куриерски и спедиторски компании във връзка с доставянето на Стоките).
    3.  Доставчикът
    гарантира, че данните на Потребителите няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите, когато е получил изрично съгласие от клиента при регистрацията или по-късно, информацията е изискана от държавни органи, които са оправомощени за това и в други предвидени от закона случаи.

    4. Потребителският профил на конкретен Потребител може да бъде  изтрит от базата на Доставчика, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на Потребителя, изразено в писмен вид на info@4family.bg. На този e-mail или на номер 0897706054 може да се свържете с Доствачика в случай на неоторизирано попълване на ваши лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.

     

     

     

     

     

     

     

  • Newsletter