• Вашите любими продукти
    Няма нищо в любими...
   • 0897 706054
   • Защита на лични данни

    Обща информация

    Дружество “Фор Фемили“ ЕООД зачита личните данни на потребителите и е отговорно за обработването им на страниците на електронния магазин https://www.4family.bg/. Онлайн магазина е собственост на “Фор Фемили“ ЕООД, седалище гр. София, ул. Обиколна 56, вписан в Търговския регистър с ЕИК 204320284, данни за кореспонденция: тел.: 0897706054, e-mail: info@4family.bg

    В качеството си на администратор на лични данни “Фор Фемили“ ЕООД , разполага с изградена политика за обработване и съхранение на личните данни, съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 Април 2016г.

     

    Политика за поверителност - основни принципи

    „Фор Фемили“ ЕООД ще използва личната информация на потребителите, за да може да предоставя заявените от тях продукти.
    Ще споделя личните данни с други компании, само ако това е необходимо, за да предостави продуктите на потребителя (например, за да достави Вашата поръчка ще трябва да сподели контактно лице, адрес, телефон с куриерската фирма). „Фор Фемили“ ЕООД споделя минимално количество информация за съответната цел. Тези компании, с които се споделя информация за потребителя, не могат да я използват, продават и предоставят на трети страни.
    „Фор Фемили“ ЕООД няма да споделя и/или продава информация за потребители на никого по никаква причина.
    Информация за предлаганите продукти и/или услуги ще се изпраща само ако потребителят е предоставил разрешение чрез съгласие.

     

    Информация за орган за защита на личните данни


    Комисия за защита на личните данни
    Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2,
    тел.: (02) 940 20 46
    факс: (02) 940 36 40
    e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
    Уеб сайт: www.cpdp.bg

     

    Информиране, обработване, цели, получаване, предоставяне и съхранение на лични данни

    „Фор Фемили“ ЕООД събира и използва лична информация (име, адрес, телефон, e-mail и т.н.), за да разбере по-добре нуждите и интересите на потребителите и да обслужва по-качествено. Използва тази информация, за да комуникира с потребителите относно продукти, промоции и оферти; за доставка на продукти; за обработка на плащания. В допълнение към информацията, която потребителите предоставят чрез регистрация в сайта https://www.4family.bg/ може също така да се събира информация по време на Вашето посещение на сайта чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация. Информацията, която се събира се използва за създаване на по-качествен и персонализиран престой на потребителя.
    Личните данни, които потребителите предоставят при регистрацията в сайта ще бъдат обработвани под отговорността на „Фор Фемили“ ЕООД за целите на:
    - Изпълнение и прилагане на договора за покупко-продажба на продукти;
    - Изпълняване на заявки на потребители;
    - Предоставяне на информация за продукти, предлагани на сайта https://www.4family.bg/ в това число изпращане на търговски съобщения чрез електронна поща или други еквивалентни електронни средства за комуникация (като SMS и др.) или чрез телефонни обаждания.

    В случай, че потребителят предоставя лични данни на трета страна, той носи отговорност за това, да е информирал третото лице за използване на негови лични данни, както и че е получил съответното съгласие за тази информация, която се предоставя за описаните по-горе цели.

    „Фор Фемили“ ЕООД ще споделя личните данни с други компании, само ако това е необходимо, за  предоставяне на продуктите (например, за да достави Вашата поръчка ще трябва да сподели контактно лице, адрес, телефон с куриерската фирма). „Фор Фемили“ ЕООД споделя минимално количество информация за съответната цел. Тези компании, с които се споделя информация за потребителя, не могат да я използват, продават и предоставят на трети страни.
    „Фор Фемили“ ЕООД може да разкрива информацията на компании-трети страни, обработващи информация, на центрове за изпълнение, на финансови институции предоставящи услуги, които подпомагат бизнес дейностите (като разследвания за измами, доставчици на технологични услуги, логистични услуги).

    Чрез предоставяне на информация в този сайт, потребителят дава разрешение за разкриване и обработване на данните както е описано в настоящата „Политика за поверителност и защита на личните данни“.

    За да функционира правилно сайта на електронния магазин  https://www.4family.bg/ и с цел подобряване постоянно качеството на предлаганите продукти,  „Фор Фемили“ ЕООД използва следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до IP адрес на потребителя  и да анализират неговото поведение при престоя на уебсайта, без това да  идентифицира потребителя като физическо лице: Google Analytics, Google AdWords. В случай, че потребителят не е съгласен с тези условия, няма как да използва този сайт пълноценно и не би следвало да го използва занапред.

    С настоящото „Фор Фемили“ ЕООД уведомява потребителя, че с регистрирането в сайта  https://www.4family.bg/ той предоставя информация и изрично дава разрешение за разкриване и/или прехвърляне на тези данни.

    Личните данни, които потребителите предоставят при регистрацията в сайта ще бъдат съхранявани и обработвани от „Фор Фемили“ ЕООД докато потребителят не поиска заличаването на акаунта му или за всяка обработка на данните му въз основа на негово съгласие – докато не заяви оттеглянето на съгласието. Въпреки това, някои необходими лични данни, отнасящи се до взаимоотношенията му с „Фор Фемили“ ЕООД, както и информацията, съгласието и оттеглянето на съгласието му за обработката на неговите данни, ще останат като информация за регистрирания потребител-клиент, с оглед да се осигури доказателство за законосъобразност на обработката на данните му от „Фор Фемили“ ЕООД, и за защита при юридически претенции на страните.

     

    Профил на потребителя

    „Фор Фемили“ ЕООД препоръчва да съхранявате данните за потребителско име и парола, с които влизате в онлайн магазина https://www.4family.bg/, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския акаунт. При съмнения за такъв вид достъп или злоупотреба с акаунт, се препоръчва незабавна връзка с  „Фор Фемили“ ЕООД с цел предотвратяване на неоторизиран достъп до лични данни.

    „Фор Фемили“ ЕООД запазва правото да откаже достъп до онлайн магазина, да закрие потребителски профил или да анулира поръчки, включително потвърдени поръчки, ако открие некоректно използване на данни (злоупотреба) от страна на потребителя/нарушителя.

     

    Конфиденциалност

    За „Фор Фемили“ ЕООД е важна конфиденциалността на личните данни на потребителите. Доставчикът гарантира на потребителите конфиденциалността на предоставената информация и защита на личните данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в Общите условия, публикувани на  https://www.4family.bg/ .      

    Фор Фемили“ ЕООД защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация и/или извършване на заявление за поръчка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите публикувани в Условия за ползване, Доставчикът може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в тях. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство и приложимите международни актове.

    „Фор Фемили“ ЕООД  се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Не може да се търси отговорност от „Фор Фемили“ ЕООД в случаите когато трети лица са получили потребителска информация чрез нарушение на закона. „Фор Фемили“ ЕООД не отдава, продава или по друг начин разпространява лични данни на потребителя на трети страни по никакъв повод, освен когато това е наложено по силата на закон или съдебна заповед.
     „Фор Фемили“ ЕООД се задължава да спазва стриктно разпоредбите на ЗЗЛД и Общия регламент относно защитата на личните данни и да въведе подходящите технически и организационни мерки, за опазване на сигурността на данните.
     „Фор Фемили“ ЕООД като администратор на лични данни, се задължава да поддържа личната информация като поверителна и да гарантира упражняването на потребителските права на достъп, коригиране, заличаване и възражение, чрез изпращане на писмо до e-mail info@4family.bg. В случай, че решите да упражните тези права и Вашият имейл се появява като част от личните данни, които сте предоставили, трябва да споменете това специфично обстоятелство, като посочите имейл адреса, чрез който се упражнява правото на достъп, коригиране, заличаване и възражение.

     

    Съгласие и Бисквитки

    Решението потребителят да предостави лична информация е доброволно, свободно изразено, конкретно за категория лични данни, информирано – дадено на основата на пълна, точна и лесно разбираема информация, недвусмислено и чрез изрично изявление. Въпреки това, ако потребителят не предостави исканата информация, доставчикът може да не успее да постигне целите, очертани в настоящата Политика за поверителност.  С настоящото потребителят гарантира, че предоставените лични данни са верни и точни и се задължава да уведомява за всяка промяна. Всякаква загуба или щети, причинени на уебсайта или на всяко трето лице чрез предоставянето на погрешна, неточна или непълна информация в регистрационния формуляр, ще е изключителна отговорност на Потребителя.

    Потребителят има право да оттегли своето съгласие по всяко време, във всеки един момент като изпрати своето желание за оттегляне на съгласие по имейл на info@4family.bg .
    „Фор Фемили“ ЕООД не предлага продукти/услуги на деца под 14г и не следва да изисква съгласие, потвърждение от носещия родителска отговорност за детето.
     В този уебсайт се използват Бисквитки (cookies), които са малки текстови файлове с информация за потребителска навигация в него, чиито основна цел е да се подобри Вашия опит в сайта. Бисквитките се запазват за седем дни от Интернет страницата върху твърдия диск на компютъра на потребителя, на неговия телефон, таблет и друго използвано устройство и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Тези действия се извършват с цел подобряване на услугите и осъществяване на търговската дейност в полза на потребителя.
    Ако потребителят предпочита да избегне използването на бисквитки на  https://www.4family.bg/ , като вземе предвид описаните по-горе ползи, първо трябва да забрани използването на бисквитки в собствения браузър, след което да изтрие свързани с този сайт бисквитки, запаметени в браузъра. Тази опция за предотвратяване на използването на бисквитки може да се използва по всяко време.
     Можете да ограничите, блокирате или изтриете бисквитки от този сайт по всяко време чрез промяна на конфигурацията на Вашия браузър. Въпреки че настройките са различни във всеки браузър, бисквитките обикновено се конфигурират в "Предпочитания" или менюто "Инструменти". За повече подробности относно конфигурирането на бисквитки в браузъра, вижте в менюто "Помощ" в самия браузър.

     

    Достъпност и преносимост

    Потребителят има право винаги да преглежда личната информация, която „Фор Фемили“ ЕООД съхранява. Може да поиска преглеждане на лични данни чрез писмена заявка на e-mail info@4family.bg
    В случай че потребителят смята личната информация, която е предоставил за невалидна, ако смята, че вече „Фор Фемили“ ЕООД не е оторизиран да използва личната информация или има други въпроси относно използването на предоставената информация е необходимо да изпрати e-mail на info@4family.bg „Фор Фемили“ ЕООД ще обработи Вашата заявка, в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни в България. Потребителят може да изтрие своя потребителски профил по всяко време, като изпрати писмена заявка на info@4family.bg

    При споделяне на данни с трети страни, в случаите описани в настоящата „Политика за поверителност и защита на личните данни“, потребителят предоставя правото на преносимост на данните при обработка на основание съгласие или договор с третите страни. Третите страни, доставчици на услуги са обвързани от конфиденциални правила и не е позволено да използват вашите лични данни за други цели.

     

    Предупреждение

    В съответствие с европейските закони за защита на личните данни, „Фор Фемили“ ЕООД спазва необходимите процедури, за предотвратяване на неупълномощен достъп до и неправилно използване на лични данни. Използват се съответните бизнес системи и процедури, за защита и осигуряване на безопасността на предоставените лични данни.

    В случай на нарушение на сигурността на личните данни „Фор Фемили“ ЕООД има задължение да уведоми КЗЛД в срок до 72 часа от узнаването за нарушението.

     

    Изтриване на данни или "Правото да бъдеш забравен"

    Правото на изтриване (или “правото да бъдеш забравен”) дава възможност, когато потребителят на данни не желае данните му да бъдат обработвани и не съществуват законни основания за тяхното съхранение, да поиска те да бъдат заличени при едно от следните основания:
    • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
    • субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните;
    • субектът на данни възразява срещу обработването и няма преимуществено законово основание за продължаване на обработването;
    • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
    • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение;

    При наличие на споменатите основания потребителят може да поиска изтриване на предоставените данни или да използва "Правото да бъдеш забравен" като изпрати мейл на info@4family.bg от мейлът, с който се е регистрирал  в онлайн магазина.

     

    Защита на чувствителни данни

    „Фор Фемили“ ЕООД не събира, не обработва и не съхранява чувствителни лични данни, като информация за здравето, расата, сексуалната ориентация, религията и политическите убеждения на потребителите.

     

    Влизане в сила и изменения
     

    Настоящата „Политика за поверителност и защита на личните данни“ влиза в сила на 25.05.2018г. Тя може да бъде изменяна едностранно от „Фор Фемили“ ЕООД  по негово усмотрение по всяко време или с цел изпълнение на изискванията на действащото законодателство. Всеки път, когато потребителите използват онлайн магазин   https://www.4family.bg/ ще бъдат обвързани с настоящата „Политика за поверителност и защита на личните данни“, и всеки път, когато използват сайта, трябва да преглеждат този текст, за да бъдат сигурни, че са съгласни с него. Ако не са съгласни с него, не трябва да използват този сайт.

    Последна актуализация на „Защита на личните данни“: 25.05.2018г.

  • Newsletter